Archive

Nummer # 27

Minoriteternas majoritet

Nummer # 26

Ubi est pater meus

Sakralben

Nummer # 25

Noterat motstånd

Rosenstrasse

Nummer # 24

Lynn Nottages Mlima

Nummer # 23

Allmänningevila I

Allmänningevila II

Nummer # 21/22

Selma Lagerlöfs Nils Holgersson

The Labyrinth

Nummer # 20

Avgrundens folk i nytt ljus

Tusen år av böner

Nummer # 19

Minneskonst

Siti Rukiah’s Red

The Struggle for Suffrage, the Maid and the Artist

Nummer # 18

Labyrinten

Charlotte Despard

Karta över flygbåtarnas upphörande

Nummer # 17

Lovely Places of Stockholm

The Theatre of Speech

Poolen

Nummer # 16

Den röda hunden

Marionetten

Skydd

Nummer # 15

Bessie Head

The Hope That Never Fades

Rodden

Nummer # 14

Mary Shelley

The Archipelago Sea

Olympe de Gouges

Delving in Disclosed Deeds

Nummer  # 13

Oka Rusmini

Table Peace

Advice for the Democratic Defence

Spirit of Revolt

Nummer # 12

The Revolutionary Olympe de Gouges

The End and the Means

Donet

Vattensvit 

Nummer #11

Ändamålet och medlen

The Era of Meat is Gone

Natura I

Nummer #10

Frågan om rött

Siti Rukiah

To eat or be eaten

Villospår

Världshusen

Nummer #9

Lidandelarmet

Freden på bordet

On the origin of violence

Man-male-machine

Nummer #8

The hidden climate poetry

Climate poetry

Soon it will crack

Pig? Who?

När börjar freden

Nummer #7

Hundens genius

Materialet som gick därifrån

Rävarna raskar över isen

Råd för det demokratiska försvaret

Nummer #6

Nanine Vallain

Sophocles’ Antigone

Where is my home? Apropos Kafka

Rosana Antolí

Climate, Grub and Politics

Nummer #5

Spökets viskningar eller ”the elephant in the room”

Slick knockout

Skärgårdshavet Saaristomeri

Nummer #4

Var är mitt hem?

Antigone

Skin cloths

Soul sister

Nummer #3

The Utmost Silence

Dissolving love bars

Hidden figures

Ouaga girls

Nummer #2

Freedom connected

Léonora Miano

Oeniga eniga

Röster

Skallgång saknade

The lost parallel

Nummer #1

Andrea Fraser

Den dolda ekopoesin

Därför är det dags att göra slut med jaktromantiken

Rosana Antolí