About

Welcome to Arimneste Anima Museum, a cultural magazine, gallery and museum based in Stockholm, Sweden, since 2016 exhibiting literature, art, and reflections. Exhibited books are mainly from the Arimneste library; some photographed titles are from The National Library of Sweden (KB), The Stockholm City Library, and The Nobel Library of The Swedish Academy. If you would like to quote or make a reference, please contact editor in chief and writer Lisa Gålmark at the address below, or use the reference Arimneste Anima Museum # with issue no, and year.

Arimneste Anima Museum är ett kulturmagasin, galleri och museum som sedan 2016 ställer ut litteratur, konst och reflektioner. Utställda boktitlar är huvudsakligen från Arimneste bibliotek medan några avfotograferade titlar återfinns på Sveriges Nationalbibliotek (KB), Nobelbiblioteket och Stockholms stadsbibliotek. För citering och hänvisningar vänligen kontakta chefredaktören och skribenten Lisa Gålmark på nedan adress alternativt ange: Arimneste Anima Museum samt artikelns titel med #nr och år.

ISSN 2002-7133

Arimneste is published by the Arimneste Anima Museum Association.

Since attendance to Arimneste Anima Museum’s reflections is free,
contributions are greatly appreciated: BG 5128-0071
or Swish 0706506662

Contact

Website photo Keith Haring mural 1989 Barcelona by Alexandra Eklöf Gålmark

©Arimneste Anima Museum 2020