Månadsarkiv: november 2017

Saknade

Living Planet Index WWF: Beräknad minskad andel av totalt antal frilevande andra varelser – däggdjur och andra ryggradsdjur – i världen mellan 1970 och 2020: två tredjedelar (uppdaterad siffra 2016). Antalet uppfödda varmblodiga djurvarelser dödade per år för animalieproduktion (2018): drygt 70 miljarder.1