månadsarkiv: november 2017

Saknade

Living Planet Index WWF: Beräknad genomsnittlig minskad andel av totalt antal frilevande andra varelser – befolkningar av  däggdjur och andra ryggradsdjur som fåglar, groddjur, kräldjur och fiskar – i världen mellan 1970 och 2016: 68 procent (uppdaterad siffra 2020). Antalet uppfödda varmblodiga djurvarelser dödade per år för animalieproduktion (2018): drygt 70 miljarder.1