Världshusen

 

Ingen så liten enhet som

exempelvis cirka tjugoåtta

små arkitekturer

t-taket a-buken
r-vakten s-spåret
m-kullen g-gömmet
o-världen

med fränder

förmår så

multiplicera

Jag jumpade hasade
vindlade runt
simmade med

flöt intill

oregerligheterna
kulörerna tonarterna
aromerna

i öga som öra

på tunga

undsatte
kommat punkten
kolonet semikolonet

bindestrecket

tankestrecket
parentesen

taktpinnen
trumpinnens
tonräta anvisningar

Så jag förstod att
flyta och spela:

den tomma rymden

det förbigångna tecknet

Samt vid besvär

åter besöka de

cirka tjugoåtta

små världshusen

 

7 juli 1990

© Arimneste Anima Museum #10