Kategoriarkiv: Litteratur

Sakralben

Dikt anno 2010

De som saknar ett ben,

de som har mer än ett ben,

mer än två ben,

de som har för mycket av det goda

Halskota, bröstkota, ländkota, korskota, svanskota

De som har förtröstan,

de som har tillit,

de som har en omotiverad framtidstro,

de som inte tar till flykten

hjärnskålsben, pannben, kilben, nacken, silben, tinningben,

hjässben, ansiktsben, plogben, underkäke, tungben, näsben, näsmussa

De som inte kan välja,

de som kan välja,

de som avkrävs tillit,

de som inte kan fly

tårben, okben, överkäksben, gomben, hörselben, hammare, städ, stigbygel,

nyckelben, skulderblad, bröstben, revben

De som inte finner någon nedanför,

de som inte kommer undan,

som inte kan hjälpas,

som kan hjälpas av en annans läge,

de som inte sanktionerar eget läge

överarmsben, armbågsben, strålben, handlovsben, mellanhandsben, fingerben,

senben

Vi ger, en möjlighet

Backa upp, runda av,

gå fram, ett steg

Var sida, runtom,

två steg

Undan stupet,

orkanen, rovdjuret

En smula mer till höger, en smula vänster

Närmare för er skull,

närmare hit

var sida runtom, flera steg

Höftben, sittben, blygdben

Vi skulle tro att det inte går fort,

att det sker i långsamma rörelser,

att det inte blir något att fästa avseende vid,

lårben, skenben, vadben, vristben, mellanfotsben, tåben, senben, knäskålsben

De som har ett uppskattat värde enligt

föregiven måttstock, vägs och antecknas, de som förblir

VI skulle tro att det bästa för er är att samla er samla er

”Sakralben”, Lisa Gålmark, hommage till Lyckad nedfrysning av herr Moro, Roy Andersson & Harry Järv (1992); Vår tids rädsla för allvar, Roy Andersson (2009): ”Människan behöver således inte frukta naturen. Hon bör frukta sig själv.” I Det sakrala, texter om det sakrala och heliga, red. Guido Zeccola (2010), s 169-171.

© Arimneste Anima Museum # 26