Månadsarkiv: december 2019

Världshusen

 

 

Ingen så liten enhet som

exempelvis cirka tjugoåtta

små arkitekturer

t-taket a-buken
r-vakten s-spåret
m-kullen g-gömmet
o-världen

med fränder

förmår så

multiplicera

Jag jumpade hasade
vindlade runt
simmade med
flöt intill

avnjöt oregerligheterna
kulörerna tonarterna
aromerna

i öga öra på tunga

undsatte
kommat punkten
kolonet semikolonet
bindestrecket

tankestrecket
parentesen

taktpinnen
trumpinnens
tonräta anvisningar

Så jag förstod att
flyta och spela:

Den tomma rymden

Det förbigångna tecknet

Samt vid besvär

åter besöka de

cirka tjugoåtta små

världshusen

 

 

©Arimneste Anima Museum #10