Saknade

Beräknad minskad andel av totalt antal frilevande andra varelser – däggdjur och andra ryggradsdjur – i världen mellan 1970 och 2020 enligt Living Planet Index WWF: två tredjedelar. Uppdaterad siffra 2016. Saknade. Antalet uppfödda varmblodiga andra varelser dödade per år för animalieproduktion: drygt 60 miljarder enligt FAO.